tita.bg

Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 07. 05. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
Третиране по ЗДДС на извършването на услуга за подобрение на нает или предоставен за ползване актив според НАП.
 
 
 
Относно третирането по реда на ЗКПО на раздадени подъръци и награди при организиране на игри и съзтезания.
 
 
 
Обжалване на акт за установяване на задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
 
 
 
Имуществото на едноличния търговец влиза ли в съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.

 
 
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Както всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица следва да информират приходните органи за изплатени през годината доходи на физически лица (местни и чуждестранни) до 30. 04. на следващата година чрез подаване на известната Справка по чл. 73 от Закона за данъците на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 
Тази година обаче при попълването на познатата от години Справка има значителни промени.
 
Целта на материала е да запознае подробно с направените промени, а именно:
-        Кои доходи не физически лица не се декларират?
-        Кои доходи се декларират само над определени размери годишно?
-        Кои кодове от номенклатурата на доходите за кои доходи се ползват?
 
Акцентира се и на случаи при които няма промяна, но продължават да пораждат въпроси.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Данъчна практика

 • Справочник

 • Справочник

 • Полезна информация

 • Следващ брой

Рубрики