Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 04. 03. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
 
Вътреобщностните доставки в практиката на НАП, ВАС и СЕС.
 
 
 
Промените при облагането на лихвите по банкови сметки на местни физически лица  и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 
 
 
Въпроси във връзка с попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.
 
 
 
Казус във връзка с апорт, при който записаният капитал е в по-малък размер от оценката на вещите лица на апортирания имот.
 
 
 
Назначаване на прокурист.
 
 

Мога ли да подам жалба за бавност против забавени действия на данъчната администрация?
 
 

Необходимо ли ми е удостоверение по чл. 77, ал.1 от ДОПК при заличаване на ЕТ в търговския регистър?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Неустойките и лихвите като част от данъчната основа на доставките

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
В материала се разгледани следните въпроси:
-        същността на неустойката и лихвата, от гледна точка на изпълняваните от тях функции;
-        нормативната уредба и третирането им, като се акцентира на следните въпроси: общи положения; неустойки, дължими от доставчика на получателя; документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер; неустойки и лихви, които се явяват (част от) данъчна основа на доставките;
-        практика на НАП и „неустойки със санкционен характер”;
-        неустойки, несвързани с доставка или дължими по повод разваляне на договор;
-        практика на Съда на ЕС.
 
Разглежданите въпроси са илюстрирани с примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Актуално

 • Актуално

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Следващ брой

Рубрики