Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 10. 01. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
 
Последните промени в ЗКПО.
 
 
 
Последните промени в ЗДДФЛ.
 
 
 
Относно промените в ДОПК, в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
 
Давностен срок по чл. 34 от ЗАНН.  Давностен срок по  и чл. 80, ал. 3 от НК във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 5  във връзка с чл. 11 от ЗАНН.
 
 
 
Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. (ред по ред) с примери.
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.
 

Третиране на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Материалът е посветен на третирането на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС. Разгледани са следните въпроси:
-        същност на лизинговия договор;
-        режим на лизинговите договори по ЗДДС; 
-        видове лизингови договори за целите на ДДС и критерии за тяхното разграничаване (общи постановки; за „идентичността“ между две стойности и какво се има предвид под „сбор от дължимите вноски по договора за лизинг”; относно остатъчната стойност, при заплащането на която може да бъде упражнена опцията за придобиване на лизинговата вещ);
-        облагане по закона на договорите за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС;
-        облагане на договорите с опция, по който възникват доставки на услуги;
-        особени случаи (промяна във вида на лизинговия договор; отказ от правото (опцията) за придобиване на собствеността върху лизинговия актив или прехвърляне на това право на трето лице; замяна на лизингополучателя по договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от  ЗДДС; третиране по ЗДДС на ситуации, в които има настъпила тотална щета на актив, предоставен за ползване по договор за лизинг).
 
Материалът е илюстриран с примери. Коментирана е практика на НАП. Анализирано е Решение на СЕС от 16 февруари 2012 г. по дело С-118/11 („Еон Асет Мениджмънт” ООД).
 
Изложено  е мнението на автора по спорни въпроси.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Справочник

 • Справочник

 • Следващ брой

Рубрики