tita.bg

Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 08. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Интересна съдебна практика по ЗКПО.
 
 
 
Наследяване на предприятието на едноличния търговец  по завещание.
 
 
 
Какво е третирането по реда на ЗДДФЛ на невъзстановен депозит за наем?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант


Материалът е посветен на анализ на условията, които следва да са изпълнени, за да се приложи разпоредбата на чл. 177 от Закона за занъка върху добавената стойност (ЗДДС) - "регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък".

Коментира се и практиката на НАП при прилагане на разпоредбата ан чл. 177 от ЗДДС.
 
Приведени са и редица актуални съдебни решения. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Дискусионно

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

Рубрики