Брой:

Съдържание (брой 87)

Коментари
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Александра Атанасова, адвокат 
 
Актуално
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Дискусионно - застраховки
Александра Атанасова, адвокат
 
Дискусионно - командироване
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
Михаил Илиев, Димитър Бойчев
КСО. Относно осигуряване на български шофьори, работещи в Белгия, Франция и Германия
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Полезна информация
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси 
 
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Въпроси-отговори 
ЗДДС. Относно промяната в чл. 127 от ЗДДС
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно новата редакция на чл. 127 от ЗДДС
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 
ЗДДС. Относно препродажба на самолетни билети
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно регистрация на организация с идеална цел
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

КСО. Осигуряване на съдружник като самоосигуряващо се лице
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно деклариране на възнаграждение за положен личен труд на съдружник
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Относно грешен превод за здравни осигуровки от безработно лице
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

ЗСч. Относно продажба на апортирано УПИ
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
 


 

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
В ДВ, бр. 13 от 07. 02. 2016 г. е обнародван Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД на ППЗАДС), който влиза в сила от 07. 02. 2017 г.
 
Целта на коментара е за се разгледат направените промени.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Дискусионно - застраховки

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики