tita.bg

Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 09. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Обзор на практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО (продължение).
 
 
 
Коментар относно Указание № 20-00-158 от 28. 07. 2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на ВАС относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили.


 
Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 03. 07. 2014 г. по тълкувателно дело №5 /2013 г. на ОГК на ВАС, с което съдът се произнася по следните спорни въпроси :
1. Приложими ли са   давностните срокове  по чл. 82, ал. 1,  б. "а" във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗАНН за изпълнение на административното наказания глоба и по отношение на "имуществената санкция" наложена с влязло в сила наказателно постановление?
2. Приложим ли е чл. 175, ал. 3 от ДОПК по отношение на имуществената санкция?
 
 
 
Кратки бележки по тълкувателно решение № 4 от 18. 06. 2014 г. по тълк.дело №4/2014 , ОСГТК на ВКС относно въпроси свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата.
 
 
 
Възможно ли е според Търговския закон разпределяне на дивидент непропорционално на направените дялови вноски на съдружниците и какво е третирането в този случай по ЗКПО и ЗДДФЛ?
 
 
 
Какво е третирането за целите на ЗКПО при частично събиране на обезценено вземане?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Обзор на практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Материалът е базиран на практика на Върховния административен съд (ВАС) от последните години (2012 -2014 г.), свързана с прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
 
Подбрани са съдебни решения по често срещани казуси:
-        подкрепящи данъчната практика;
-        отхвърлящи позицията на приходните органи.
 
В този брой на списанието са разгледани съдебни решения, които подкрепят данъчната практика. Тези съдебни решения показват, в кои случаи обжалването на ревизионния акт е малко вероятно да доведе до положителен резултат.
 
Съдебни решения, отхвърлящи позицията на приходните органи, ще бъдат разгледани в следващия брой на списанието.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Справочник

 • Следващ брой

Рубрики