Брой:

Следващ брой

 
Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 04. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
 
Данъци и такси, които се включват в данъчната основа на доставките.
 
 
 
Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 
 
 
Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ.
 
 
 
Органи на управление на АД.
 
 
 
Може ли да се опрости задължение с подписване на Анекс към договора.
 
 
 
Може ли да се опростят само лихвите, без главницата и обратно
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Вътреобщностните доставки в практиката на НАП, ВАС и СЕС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Предмет на коментара са вътреобщностните доставки (ВОД) по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, регламентиращ общата хипотеза за ВОД по смисъла на закона.
 
Коментарът се състои от две части:
 
-        общи постановки (условия за наличие на ВОД; място на изпълнение; дата на възникване; изискуемост на данъка; данъчна основа; удостоверяване на ВОД и корекции; отразяване в дневника за продажбите и декларациите за ДДС);
 
-        практика на НАП и съответствието ѝ с практиката на ВАС и с решенията на Съда на ЕС (СЕС), илюстририрана с указания на НАП, решения на ВАС и СЕС. Акцентите са върху необходимите документи за удостоверяване на извършените ВОД, реквизитите на товарителницата, липсата на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД, отговорите на чуждите данъчни администрации и понятието „липсващ търговец“, недеклариране на ВОП от купувача, за грижата на добрия търговец и др. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Казус

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Справочник

 • Следващ брой

Рубрики