Брой:

Съдържание (брой 82)

Коментари 
 
Цветана Янкова,  данъчен експерт
 
Полезна информация
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Дискусионно
Жени Гицоайка, Александра Атанасова
 
Казуси
 
 
 
 
Въпроси и отговори
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
Моника Петрова, данъчен експерт
Моника Петрова, данъчен експерт
Моника Петрова, данъчен експерт
Моника Петрова, данъчен експерт
 
Юлия Калчева, данъчен експерт
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Относно доходи от инвестиционен портфейл
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. Относно деклариране на доходи от студентска бригада в САЩ
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
Александра Атанасова, адвокат
 
 
 
Данъчна практика
 


 

Промени в ППЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива

 
 
Ивайло  Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 70 на „Държавен вестник“ от 09. 09. 2016 г. бе обнародван Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПДППЗДДС). С него бе създадена глава 17а, озаглавена „Предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечение по чл. 176в от закона при доставки на течни горива“ (чл. 111б-111з от ППЗДДС).
 
Целта на материала е да се разгледат новите разпоредби, като е взето предвид и наскоро излязлото Указание на НАП относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от ЗДДС и чл. 111б-чл. 111з от ППЗДДС.
Целият текст

Рубрики