Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 08. 12. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Третиране на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС.
 
 
 
Третиране на щети на наети активи по реда на ЗКПО.
 
 
 
Относно третиране на разходи от отписване  и обезценка на вземане по реда на ЗКПО.
 
 
 
Относно някои въпроси при третиране на Застраховки „Живот“ по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.
 
 
 
Третиране на договорите по реда на Глава XI „Професионална квалификация“ от КТ от гледна точка на ЗДДФЛ.
 
 
 
Специална погасителна давност.
 
 
 
Относно началния момент на погасителната давност при дивидента.
 
 
 
Подлежи ли на обжалване заповед за възлагане на ревизия?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ

Корекции на упражненото право на данъчен кредит при промяна в начина на използване на недвижимите имоти и другите дълготрайни активи в дейността на регистрираните лица

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат възможните корекции на упражненото право на данъчен кредит при промяна в начина на използване на недвижимите имоти и другите дълготрайни активи в дейността на регистрираните лица.
 
Представени са и някои принципни въпроси, отнасящи се до възникването на правото на данъчен кредит по отношение на получени дълготрайни активи (ДА), в светлината на решения на Съда на ЕС (СЕС).
 
Акцентирано е последователно върху:
-        корекции вследствие промяна на вида на доставките, за които се използва ДА и по-конкретно: причина за извършването на въпросните корекции, корекцията по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, корекцията по чл. 79, ал. 2 от ЗДДС и корекциите по чл. 79, ал. 8 от ЗДДС;
-        корекции вследствие промяна в предназначението на актив;
-        случаи, при които не се извършват корекциите по чл. 79, ал. 1 - 3 от ЗДДС на ползван данъчен кредит;
-        корекциите при сгради, придобити преди 01. 01. 2007 г., по които са извършени реконструкции и капитални ремонти и в условията на сега действащия ЗДДС;
-        продажбата на лек автомобил, начисленият при чието придобиване ДДС, е бил без право на данъчен кредит .
 
Коментират се разпоредби в нашето законодателство, свързани с корекции на (не)ползван данъчен кредит, които според автора противоречат на правото на ЕС.
 
Материалът е илюстриран с множество числови примери.
 
Приведена е съдебна практика на СЕС и Върховния административен съд.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

Рубрики