Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 04. 05. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
 
Съдебна и данъчна практика при третиране на ваучерите за храна по реда на ЗКПО.
 
 
 
Прехвърляне на дялове по чл. 129 от ТЗ. Прехвърляне на акции по чл. 185 от ТЗ.
 
 
 
Винаги ли са освободени от облагане с данък при източника лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в полза на юридически лица - местни на страна от Европейския съюз? 
 
 

В процедура по възстановяване на данъчен кредит, подадохме наред с останалите документи и декларация за неизплатени задължения към доставчици. От данъчния кредит ни бе прихваната сума, която дължахме към наш доставчик (посочен от нас в декларацията) който от своя страна имал неизплатени публични задължения. Правилно ли е приложен законът и на какво основание се прави това прихващане?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Данъци и такси, които се включват в данъчната основа на доставките

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледа:
-        развитието на практиката на НАП и ВАС по отношение необходимостта от включването на дължимите за доставката други данъци и такси (освен ДДС) при прехвърлянето на собствеността върху стока или за извършването на услуга в данъчната основа на доставката (например при прехвърляне на невижим имот или МПС) и
-        да се изясни доколко тя е в синхрон с практиката на СЕС. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Рубрики