Брой:

Съдържание (брой 79)

Коментари  
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
Сключване и прекратяване на договори
Александра Атанасова, адвокат

Полезна информация
 
Александра Атанасова, адвокат

Казуси  
 
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Ивайло Кондарев
Моника Петрова, Александра Атанасова, Людмила Мермерска

Казус относно данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и СИДДО на продажба на дял в ЕООД от чуждестранно юридическо лице

Ивайло Кондарев, Людмила Мермерска
 
Въпроси-отговори      
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
 
ЗДДС. Относно предоставена услуга извън ЕС на банка
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

КСО. Относно осигуряване на македонски гражданин – управител на ЕООД
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 

Александра Атанасова, адвокат
 
Данъчна практика
 
 
Съдебна практика
 

Правила за определяне и удостоверяване на приложимото законодателство в ЕС. Задължение за уведомяване на компетентната институция.

 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
 
Материалът е продължение на материала „Правила за определяне и удостоверяване на приложимото законодателство в ЕС. Задължение за уведомяване на компетентната институция.“ от брой 78 от 01. 06. 2016 г.
 
Целта на материала е да се разгледа:
-        дейност като заето лице в различни държави–членки;
-        дейност като самостоятелно заето лице в различни държави–членки;
-        дейност като заето и самостоятелно заето лице в различни държави–членки;
-        процедурите на уведомяване на НАП, за лицата които по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 пребивават в България. Приложени са необходимите формуляри(Окд-237, Окд-239 и Окд-240). Изяснява се смисълът на формуляр А1.
 
Материалът е илюстриран с редица примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Данъчна практика

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики