Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 09. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
 
Обзор на актуална данъчна практика по ЗКПО.
 
 
 
Съдебната практика във връзка със солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК (отговорност на член на орган на управление или управител).
 
 
 
Как да отправя нотариална покана за плащане към неизправен длъжник на дружеството?
 
 
 
Как мога да оттегля пълномощно?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Третиране по ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение в трета страна

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
От началото на 2015 г. и във връзка с направените промени в ЗДДС, актуален е въпросът за третирането по този закон на услугите, оказвани по електронен път. Законът вече съдържа редица правила, отнасящи се до  тези услуги, когато са оказани на данъчно незадължени лица, установени в Общността (вж. чл. 152 - чл. 159и от ЗДДС).  
 
В практиката обаче се срещат и немалко случаи, при които получателите на услугите са данъчно задължени лица, или те са данъчно незадължени лица, но са с местоживеене в страна извън ЕС (т.нар. „трета страна“).
 
Целта на материала е да се  разгледа накратко третирането и доказването на местоизпълнението на извършвани от български данъчно задължени лица услуги по електронен път в полза на клиенти, установени в трета страна, в зависимост от това дали те са данъчно задължени или данъчно незадължени лица. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Следващ брой

Рубрики