Брой:

Съдържание (брой 76)

Коментари
 
Моника Петрова, данъчен експерт
Александра Атанасова, адвокат
 
Полезна информация
 
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Дискусионно
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Справочник
 
 
Казуси
 
Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Казус относно разваляне на сделка по повод недвижим имот
Христо Досев,  Александра Атанасова

Казус относно онлайн търговия с пари и стари банкноти
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Въпроси-отговори
 
ЗДДС. Относно третиране на ишлеме
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант


Ивайло Кондарев, данъчен консултант

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант


ЗДДС. Относно услуги, свързани с недвижим имот в Гърция
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно доставки от гръцко данъчно задължено лице под български ДДС номер
Моника Петрова, данъчен експерт
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
Александра Атанасова, адвокат

Корекции на грешки в подадена месечна справка-декларация и на погрешно съставен данъчен документ

 
 
Моника Петрова, данъчен експерт


Материалът е посветен на въпроси, свързани с корекции на грешки в
-        подадена месечна справка-декларация и
-        издадени данъчни документи.
 
Материалът  е илюстриран с примери.
Целият текст

Рубрики