Брой:

Съдържание (брой 80)

Коментари  
 
Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив  
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Полезна информация
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Дискусионно
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП       

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси
   
Ивайло Кондарев, Христо Досев
Моника Петрова, Христо Досев

Ивайло Кондарев, Юлия Калчева
 
Христо Досев

Въпроси-отговори
 
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗКПО. Относно преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Относно дивиденти с източник чужбина
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Съдебна практика
 
(продължение от миналия брой)

Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани

 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив


В ДВ, бр. 45 от 14. 06. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на който се направени и съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 
С направените промени се въвежда нова схема на държавна помощ за възстановяване акциз на земеделските стопани за закупено гориво, а именно: „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство".
 
Новата схема, замества схемата на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво".
 
Промените влизат в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
 
Целта на материала е да запознае с промените и в двата закона, както и с преходните разпоредби в ЗАДС, свързани с отменяната схема, базирана на ваучери за гориво.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Дискусионно

 • Дискусионно

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики