Брой:

Съдържание (брой 78)

Коментари  
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Дискусионно 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Казуси
 
 
 
Жени Гицоайка, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев

Казус относно третиране на куриерски услуги по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18
Ивайло Кондарев, Мария Костова
 
Въпроси-отговори    
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
 
 
 
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


Правила за определяне и удостоверяване на приложимото законодателство в ЕС. Задължение за уведомяване на компетентната институция.

 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
 
Материалът  е продължение на материала „Задължителни вноски при трансгранични ситуации в ЕС“ от брой 77 от 02. 05. 2016 г.
 
Целта на материала е да се разгледат:
-         основаното правило при определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност, както и
-         специалните  правила, приложими при командироване на заети лица, за да полагат временно труд за своя работодател на територията на друга държава–членка и временното осъществяване на дейност от самостоятелно заети лица на територията на друга държава–членка. 
 
Материалът е илюстриран с примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики