ЗКПО. Прилагане на чл. 189б при договори за финансов лизинг

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.