Относно приложимия подзаконов нормативен акт към командировъчните пари на водачи в сектора на международния автомобилен транспорт при командироване по реда на чл. 121 от Кодекса на труда

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.