E-списание

Списание „Данъци ТИТА“ е месечно издание с научно-приложен характер. Авторите му са както водещи специалисти от практиката, така и научни работници и преподаватели от висши учебни заведения с дългогодишен опит. Публикациите в списанието обхващат тематично следните взаимосвързани сфери на знание: данъци и данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, счетоводство и трудово право.
 
Списанието е предназначено за специалисти в сферата на данъчното облагане, социалното и здравно осигуряване, счетоводството и трудовото право, както и за научни работници, преподаватели във висши учебни заведения и студенти.
 
Редакционна колегия:  
 
доц. д-р. Людмила Мермерска, главен редактор
 
доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
 
Михаил Илиев, доктор по право
 
При желание да разгледаме възможността за публикуване на Ваша публикация, можете да я изпратите на редакционен електронен адрес: danatsi@tita.bg
 
В рамките на до две седмици, научната и практическа й добавена стойност ще бъде обсъдена от редакционната колегия и ще получите отговор от нас дали изявяваме интерес към публикуването й, както и при какви параметри на взаимно сътрудничество.
 
Издател: Списание "Данъци ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" (TITA) ООД  с ЕИК 200648764, ISSN 1314-6505
Въпроси Виж Абонирай се