Тема: Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби (Многостранен инструмент или MLI)

Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби (Многостранен инструмент или MLI)


СЪДЪРЖАНИЕ

Тема: Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

(Многостранен инструмент или MLI)

 

Лектор: Иван Антонов, главен юристконсулт - Дирекция „СИДДО“ 

Дата: 28 октомври 2022 г. (петък) от 09.00 до 15.00 – 6 уч. часа, включва дискусия Live:

  9.00 - 10.30 – лекция

10.30 - 11.00 – почивка

11.00 - 12.30 - лекция

12.30 - 13.30 – почивка

13.30 – 14.30 – лекция

14.30 - 15.00 - дикусия

Място: zoom.us, връзка за достъп за закупилите webinar-a: ТУК

Цена: 150 лв. (ДДС вкл.) 

 

Краен срок заплащане участие: до 10.10.2022 г. включително.

Поръчка за участие  тук


АКЦЕНТИ:

1. Взаимодействие на MLI с данъчните спогодби – ще замени ли MLI данъчните спогодби?

2. Преглед на основните разпоредби на MLI и позициите на България. Пример


 

ПРОГРАМА

 

Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

(Многостранен инструмент или MLI)

 

 1. Същност и обща характеристика на MLI. Защо се появява и как е договорен?
 2. Kои мерки от проекта BEPS въвежда MLI? Защо BEPS е в основата на MLI?
 3. Взаимодействие с данъчните спогодби – ще замени ли MLI данъчните спогодби?
 4. Структура на MLI и структура на разпоредбите му. Какво и как трябва да бъде прочетено?
 5. Какво представлява и как да работим с MLI Matching Database?
 6. Данъчните проблеми, които MLI решава. Връзка на MLI с новия Модел на СИДДО на ОИСР от 2017 г.
 7. Преглед на основните разпоредби на MLI и позициите на България. Примери.
 • Член 3 – Прозрачни образувания
 • Член 4 – Образувания, които са местни лица на повече от една юрисдикция
 • Член 5 – Прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане
 • Член 6 – Цел на обхванатата данъчна спогодба
 • Член 7 – Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби
 • Член 8 – Транзакции за прехвърляне на дивиденти
 • Член 9 – Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участия в образувания, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество
 • Член 10 – Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции
 • Член 11 – Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна да облага с данък своите местни лица
 • Член 12 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии
 • Член 13 – Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности
 • Член 14 – Разделяне на договори
 • Член 15 – Дефиниция на лице, тясно свързано с предприятие
 • Член 16 – Процедура за взаимно споразумение
 • Член 17 – Кореспондиращи корекции
 • Член 18 – 26 - Арбитраж

Дискусия - Въпроси и отговори

 


Уебинарът ще бъде записан и качен на адрес:

www.tita.bg/e-seminars/51/section/114

с възможност за ползване до 28.11.2022 г.

Страницата ще е активна до 28 ноември 2022 г.