Тема: Промени в ЗКПО през 2023 г. Актуални казуси. ГДД ред по ред. (30.11. - 01.12.)

Промени в ЗКПО през 2023 г. Актуални казуси. ГДД ред по ред. (30.11. - 01.12.)


ВИЖ СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте закупили достъп до е-семинара, влезте с профила,
с който сте направили покупката, за да го гледате.