Резултати от проверки на гориво

10 август, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно резултати от работата на съвместни екипи под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, Икономическа полиция и експерти от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, НАП и Агенция „Митници“ от извършени инспекции на 57 обекта за зареждане за собствени нужди, разположени на територията на столицата и в още 15 области в страната. 

Назад към новините