Промени в ППЗАДС

06 октомври, 2017

В ДВ, бр. 80 от 06. 10. 2017 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 01. 01. 2018 г.

С него са променени:

Виж Мотивите за промените.

 

За абонатите на списание "Данъци ТИТА" предварително е публикуван коментар върху промените в ППЗАДС, планиран за ноемврийския брой на списанието.

Назад към новините