Обнародван е ЗИД ЗПФ

14 ноември, 2017

В ДВ, бр. 91 от 14. 11. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Извършени са редица промени, целящи преди всичко от по-добро имплементиране на европейското законодателство.

Виж Мотивите към проекто-закона.

Назад към новините