Данъчно законодателство 2018 г.

05 декември, 2017

В ДВ, бр. 97 от 05. 12. 2017 г.  е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), с преходни разоредби на който са направени промени и в останалите данъчни закони, както и в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2018 г.

Очаквайте резюме на направените промени.

Обстоен коментар на промените в данъчното законодателсто през 2018 г. ще бъде представен в януарския брой на списанието от 2018 г.. Те ще бъдат представени и във видео семинари, които ще бъдат качени на сайта на ТИТА в края на януари.
 
Още отсега обаче имайте предвид, че срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г. (§ 49 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).

Назад към новините