Два дни за подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

13 март, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че до 15 март:

  • предприятията и
  • самоосигуряващите се лица,

които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

Назад към новините