Декларациите по ЗКПО само електронно. Нова е-услуга за декларацията чл. 219 от ЗКПО.

13 март, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването, на която е 2 април 2018 г.


На Интернет страницата си НАП уведомява, за нова електронна услуга на своите клиенти за подаване на декларацията по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

Назад към новините