Заверяване на документи за чужбина

11 октомври, 2018

На  Интернет страницата си НАП информира, че от 15. 10. 2018 г.:

  • документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите, които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР), ще се заверяват от компетентната за лицата териториална структура на НАП, като лицата.трябва да заявят това чрез подаване на Искане за издаване на документ (Обр. № Окд-51).
  • дирекция СИДДО в Централно управление на НАП няма да заверява, издадени от орган по приходите на НАП документи, подлежащи на легализация от МВнР.


 

Назад към новините