КТ и ЗЗО са изменени и допълнени относно професионално образование под формата на обучение чрез работа

06 ноември, 2018

С бр. 92 от 2018 г. на Държавен вестник и по-конкретно заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение се изменят норми в:
 
  •         Кодекса на труда и
  •         Закона за здравното осигуряване
 
Измененията и допълненията са във връзка с обучение чрез работа (дуална система на обучение). Виж Мотивите, а за определение на обучение чрез работа виж чл. 17а от Закона за професионалното образование и обучение. Изменен и допълнен е чл. 230 от КТ, а в чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО се създава второ изречение.

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.


Назад към новините