Актуален образец на декларацията за данъчното облекчение за деца

06 декември, 2018

На Интернет страницата на НАП вече е публикуван актуалният образец на Декларацията по чл. 22в, ал. 8  съответно образец 2005, при ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в  от ЗДДФЛ съгласно последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Виж "Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г.".

Назад към новините