Актуализиране на офлайн модула за Интрастат оператора

01 февруари, 2019

 

На Интернет страницата на НАП е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора за 2019 година. 

Назад към новините