Промени в КСО и Наредба № 5 от 2002 г. за уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

08 февруари, 2019

В ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г. са обнародвани:
 
 
Целта на промените е свързана преди всичко с въвеждане в националното законодателтство на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО).

В срок до 17 май 2019 г. пенсионно¬осигурителните дружества и банките-попечители привеждат дейността си в съответствие с изискванията на ЗИД КСО и с актовете по прилагането му.
 
Виж Мотивите към проектозакона.
 
Промените влизат в сила от 01. 03. 2019 г.
 
Промените са ясно дефинирани в Мотивите към проекто Наредбата.

Научавайте най-важното, като се абонирате за нюзлетъра ни. Натиснете ТУК.

Назад към новините