Публикувани са спецификации на входните файлове от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

08 февруари, 2019

На Интернет страницата си агенцията за приходите е публикувала "Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28 февруари 2019 г."

Назад към новините