Нова е - услуга за подаване на информация за СУПТО

13 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова електронна услуга – „Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект“, внедрена в портала за електронни услуги.

Назад към новините