Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2019 г.

25 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2019 г.

Назад към новините