Допълнение на КСО относно определяне на пенсиите

30 април, 2019

В ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г. от е обнародван Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗД КСО).

Въведена е нова преходна разпоредба - § 22ц,  с която се дава право на избор до 1 януари 2023 г. размерът на пенсията да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11, ако това е по-благоприятно за пенсиониращото се лице.

 

Виж Мотивите за промените.

Назад към новините