Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

03 май, 2019

В ДВ, бр. 36 от 03. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 94 от 25 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.01.2019 г.

Промените целят:


По-подробно за характера на промените виж проекто доклада за предложените промени.

 

Назад към новините