Деклариране на е-магазините

03 май, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня, че търговците, които използват:

  • собствени или наети електронни магазини или
  • публично достъпни онлайн платформи за продажби,

декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни.

 

Назад към новините