Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Целта е синхронизиране на разпоредбите на Наредбата с промени в законодателството.

Промените са в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.
 
 
Виж Доклада относно проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Назад към новините