Актуализирана брошура „Данъчно облагане и ЗОВ на земеделските стопани“

20 май, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализирана версия на брошурата „Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани“.

Назад към новините