Алтернативно отчитане по Наредба Н-18 и крайни срокове

25 септември, 2019

На Интернет страницата си приходното ведомство информира за възможност за алтернативно отчитане по Наредба Н-18 посредством стандартизиран одиторски файл и за приложимите срокове.  Възможността за алтернативно отчитане е ограничена до лица, чиито продажби в брой формират под 5% от приходите им и чиято дейност посреща поне два от три критерия (оборот над 16 млн. лв.; активи по балансова стойност над 8 млн. лв.; нает персонал над 50 души).

 

Агенцията по приходите напомня и за най-важните срокове по Наредба Н-18.

Назад към новините