Презентации на НАП относно Наредба № Н-18

08 ноември, 2019

На Интернет страницата на НАП са представени презентации, подготвени от експерти от НАП за семинарите, организирани и провеждани от НАП в областни градове в страната с цел разясняване на новите моменти в Наредба № Н-18.

 

Напомнят се и важни крайни срокове по Наредба №  Н-18 (за съжаление част то тях вече са изтекли).

Назад към новините