Новите образци на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ и новата справка по чл. 73, ал. 6

25 ноември, 2019

На Интернет страница на НАП са публикувани  утвърдени нови образци на служебни бележки  и сметка за изплатени суми по чл. 45 и новата справка по чл. 73, ал. 6  от Закона за данъците върху доходите на физически лица:

 

 


За абонатите на списание "Данъци ТИТА" - очаквайте коментар относно новите образци в декемврийския брой на списанието, който ще бъде публикуван на 06. 12. 2019 г.

Назад към новините