ГОД 2019

30 декември, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана съвместната заповед на председателя на НСИ  и министъра на финансите Заповед № ЗЦУ 1942/17.12.2019 г. № РД - 05 -883/17.12.2019 г.  за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти) за 2019 г.

 

 

Назад към новините