Обнародван е образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

07 януари, 2020

В ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед № ЗМФ-1263/30.12.2019 г. на министъра на финансите, с която се одобрява образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

 

Тази декларация се подава от предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния годишен период.

 

Заповедта и образецът на декларацията са публикувани и на Интернет страницата на министерство на финансите.

 


 

Новият ред на удостоверяване на обстоятелството на липса на дейност през отчетния период е разгледан в коментара относно промените в Закона за счетоводството, който ще бъде публикуван в януарския брой на сп. "Данъци ТИТА".

Назад към новините