Информация на НАП относно електронните магазини

07 януари, 2020

На Интернет страницата си НАП информира за новата алтернативна възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите, извършвани от електронните магазини в  случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност. (Виж новата норма на  чл. 118, ал. 3а от ЗДДС и § 1, т. 96 от ДР на ЗДДС.)

Назад към новините