Становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

10 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 20-00-8/10.01.2020 г. относно приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано.

 


Очаквайте в януарския брой на списанието подробен коментар за промените в ЗДДС.

Назад към новините