Удължаване срока за влизане в сила на промените в Наредба № Н -18

30 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за удължаване със 6 месеца срока за влизане в сила на последните промени в Наредба № Н -18 а регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18). обнародвани в ДВ , бр. 8 от 28.02.2020 г. 

 

В тази връзка в ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. ще бъде обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18.

Назад към новините