Брекзит: приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и ДДС

03 февруари, 2020

Напускането от Обединеното кралство на Европейския съюз във връзка с приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

 

 Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг     

 

На 01.02.2020 г. Обединеното кралство напусна Европейския съюз (ЕС) и вече не е държава-членка.

 

Независимо от това е добре да се има предвид, че правилата на ЕС за определяне и удостоверяване (с формуляр А1) на приложимото осигурително законодателство продължават да се прилагат без промяна спрямо Обединеното кралство за преходен период до края на тази година (2020 г.).
 

В рамките на този преходен период тепърва предстои да се изясни и договори начина на уреждане на отношенията от началото на 2021 г. между държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство в областта на координацията на системите за социална сигурност.

 


Преходен период е предвиден и по отношение прилагане на разпоредбите на  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност - виж информацията на  Интернет страницата на НАП.

Назад към новините