Разяснения на НАП относно последните изменения в ППЗДДС

23 март, 2020

На Интернет страницата си НАП информира за част от измененията, въведени с Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) (обн. ДВ, бр. 25.03.2020 г.) ,в сила от 20.03.2020 г., които НАП счита за по-съществени и които биха засегнали по-широк кръг от данъчно задължени лица.

 

 


В априлския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван  на 01.04.2020 г., е включен и коментар на промените в ППЗДДС.

Назад към новините