Нова е-услуга: „Подаване на информация за покупната цена на горивата"

02 април, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова е-услуга: „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“, достъпна в портала за електронни услуги на приходната агенция: https://inetdec.nra.bg/ с квалифициран електронен подпис /КЕП/ .

 

Търговците на горива, които вече са подали данни за месец март по стария ред, не следва да ги подават отново през електронната услуга.

Назад към новините