Актуализиран софтуер за отчетни регистри, справка декларация по ЗДДС и VIES декларация

29 април, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.
 

Назад към новините