Относно прилагани документи при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

18 май, 2020

На Интернет страницата си НАП уведомява, че не се изискват удостоверения, издадени от нея, при кандидатстване по откритата процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Не е необходимо да се прилагат и:

 

  • удостоверенията за липса на задължения към общината,
  • свидетелство за съдимост и
  • документите от "Главна инспекция по труда",

тъй като проверките се извършват служебно.

Назад към новините