Заповед на НАП и БИМ за утвърждаване на образци на протоколи по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 за изпитване по Наредба №Н-18

21 май, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология, с която са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.

Назад към новините