Удължаване на срока за предоставяне на информация за финансови сметки за 2019 г.

11 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП информира, че поради ситуацията, свързана с COVID-19, се удължават сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година.

 

Българските финансови институции, които имат задължения съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, могат да предоставят отчетните си файлове до 30 септември 2020 г.

Назад към новините