Писма на НАП за високи наличности в каса и на склад

20 юни, 2020

На интернет страницата си НАП информира за разпратени електронни писма до близо 3700 търговци за нелогично високи касови наличности,


Отделно на група юридически лица се напомня за значителен размер на материалните запаси спрямо приходите от продажби.

 

 

 

Назад към новините