Промени в ЗЛПХМ и ЗЗО

28 юли, 2020

В ДВ. бр. 67 от 28.07.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИД ЗЛПХМ).

 

С преходни и заключителни разпоредби на закона кореспондиращо са направени променени и в други нормативни актове, включително и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

 

Виж Мотивите за направените промени в ЗЛПХМ, както и в ЗЗО.

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините