Документиране на продажби при търговия онлайн

30 юли, 2020

На интернет страницата си НАП информира, че продажбите на онлайн търговци, заплатени неприсъствено, могат да се документират с онлайн бележка:

 

  • издадена със специализиран софтуер и
  • изпратена на купувача по имейл.

В тази връзка онлайн търговците трябва да използват стартиращата от 01.08.2020 г. електронна услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.", като ежемесечно подават инфромация за направените продажби, отчетени с онлайн бележка.

Назад към новините