Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

14 август, 2020


В ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. е обнародвано ПМС № 202 от 07.08. 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

 

Целта е промяна в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване и при смърт на осигурено лице, доколкото сегашните разпоредби не предвиждат във всички случаи документите, необходими за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, да се подават по електронен път. 

 

В тази връзка са направени промени в текстовете на разпоредби от чл. 14 до чл. 28 включително. Отменя се Приложение  № 12 към отменения вече чл. 16 и се променя Приложение № 14 към чл. 21.

 

Виж доклада за проекто промените.

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

 

 

Назад към новините