Становище на НАП относно промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

20 август, 2020

На интернет страницата си НАП публикува становище № 20-00-124 от 19.08.2020 г. във връзка с промените на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, обнародвани в ДВ бр. 71 от 11.08.2020 г.

Назад към новините