Промени в Наредбата за пенсиите и три нови наредби на КПНРО

21 август, 2020

В ДВ. бр. 74 от 21.08.2020 г. са обнародвани:

 

Виж доклада към проекто наредбата.

 

  • три нови наредби на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:

Наредба № 1 от 7 юли 2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

 

В ПЗР на Наредбата се посочва, че  председателите на одитните комитети в предприятията от обществен интерес са длъжни да предоставят първоначалната информация по чл. 9 от тази наредба до 28 август 2020 г.

 

Одитните комитети, подали необходимата информация за целите на чл. 9 от тази наредба преди дата на влизането й в сила, се счита, че са изпълнили задължението си за първоначална регистрация.
 

Виж доклада относно проекто наредбата.

 

Наредба № 2 от 7 юли 2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес.

 

В ПЗР на Наредбата се посочва, че  одитните комитети, които до влизане в сила на настоящата наредба не са подали своите доклади за 2019 г. чрез електронната платформа съгласно чл. 5, ал. 1, е необходимо да въведат съответната информация по реда на тази наредба.

 

Виж доклада относно проекто наредбата.

 

Наредба № 3 от 14 юли 2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори.

 

Виж доклада относно проекто наредбата.

 

И трите наредби са изготвени вследствие на промените в Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.).

 

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините