НОВО: „Труд и осигуровки“ | TITA.BG

15 септември, 2020

Публикувахме първия си самостоятелен е-бр.  „Труд и осигуровки“. 

 

Вижте съдържанието му тук.

 

В е-броевете за труд и осигуровки Ви предоставяме:

 

актуална информация за развитието и промените в българското и европейското трудово законодателство и законодателството в областта на осигурителните вноски;
становища, писма и указания на МТСП, ГИТ и НАП;
съдебна практика на ВКС и ВАС.


В допълнение към това, ще поставим силен акцент върху:

 

 европейското законодателство,
 практиката на Съда на Европейския съюз и
 трудовите и осигурителни правоотношения с международен елемент.


В средата на всеки месец ще публикуваме е-брой на трудово-осигурителна тематика.

 

За целта екипът ни се преструктурира и разшири:

 

Дългогодишният ни автор и член на редакционната колегия - Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП, поема водеща роля в концептуалното развитие на е-броевете с тематика труд и осигуровки.

 

Към екипа с ресор „труд“ се присъединяват:

 

  • Ненко Салчев, експерт в МТСП,  с дългогодишен предходен опит като юрисконсулт и инспектор в ИА „Главна инспекция по труда“, и
  • Александър Андреев, адвокат, д-р по право, главен асистент по международно частно право в Нов български университет.


Към дългогодишния ни автор с ресор „осигуровки“, Димитър Бойчев, се присъединява:

 

  • Борислав Димчев,  държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" към ЦУ на НАП с дългогодишен опит  в сферата на социалното осигуряване.


Леко четене!

Назад към новините