Относно прилагане на СИДДО със Саудитска Арабия

30 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация, че новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Кралство Саудитска Арабия, обнародвана в ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г., се прилага:

 

  • от 1 януари 2019 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2019 г., и
  • по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2019 г. 

 

Назад към новините