Относно плащания в рамер на и над 10 000 лв.

07 октомври, 2020

На интернет страницата си НАП напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер:

 

  • на и
  • над

10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

 

При неспазване на ограниченията на:

 

  • физическите лица се налага глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане, а
  • юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане.

Назад към новините