Срокове за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС

09 октомври, 2020

На интернет страницата на Агенция "Митници" е публикувана информация във връзка с обнародвани преходни разпоредби в нормативни актове относно срокове, в които трябва да бъдат извършени необходимите действия, касаещи привеждане в съответствие с нормативните изисквания дейността:

 

  • на лицензираните складодържатели,
  • на лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител, и

 

 

Назад към новините